scroll

Kanpla_ver_vi

 

Pantech là một công ty sản xuất "vòng tuần hoàn của nhựa" tạo ra một giá trị mới cho tài nguyên nhựa và lưu thông không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.

Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi không chỉ dừng lại trong việc tái chế nguyên liệu như từ trước tới nay, tức là chỉ chuyển rác thải nhựa thành nguyên liệu nhựa tái chế và phân phối trong nước và quốc tế, mà hiện nay chúng tôi còn tham gia thiết kế nền kinh tế tuần hoàn và vòng kinh tế khép kín trong lĩnh vực tái chế. Mở rộng ra thực hiện trách nhiệm đối với xã hội.

Tư vấn hữu ích dựa trên liên minh với nhiều đối tác trong và ngoài nước và lập kế hoạch chính xác để thiết lập các ý tưởng mới ích cho xã hội. Từ đó, dựa trên những thành tích đã có, chúng tôi tăng cường việc tuần hoàn nguồn nguyên liệu nhựa.

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc tái chế tài nguyên và nền kinh tế tuần hoàn của nhựa thông qua sản xuất đa hướng theo phương thức ONE STOP (tức là phục vụ toàn bộ dịch vụ sản phẩm trong một cửa hàng) nguồn tài nguyên nhựa của công ty và xã hội.

Để thúc đẩy nền kinh tế xanh, tuần hoàn của tài nguyên nhựa, chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ từ tư vấn tạo mẫu đến xây dựng chu trình khép kín mà còn từ vấn thực hiện trách nhiệm, phục vụ cho xã hội.

Read more

Giới thiệu thông tin công ty Pantech, lời chào của chủ tịch  triết kinh doanh của công ty

Read more

Vui lòng liên hệ tại đây

Read more

Pantech Corporation